Svar fra Innkjøpsordningen

Den 13. mai jobbet jeg meg halvt ihjel for å rekke fristen om å levere inn boka mi til vurdering hos Innkjøpsordningen, da vurderingsutvalget skulle møtes en måned senere for å avgjøre hvilke bøker som skulle kjøpes inn til de norske bibliotekene. 

17. juni kom svaret, og søknaden ble avslått med begrunnelsen " Utgivelsen er ikke prioritert innkjøpt innenfor ordningens økonomiske ramme, med en tilstrekkelig utvidet ramme ville den blitt innkjøpt."

Til tross for at boka ikke ble kjøpt inn, er jeg strålende fornøyd med resultatet. Et begrenset budsjett var årsaken, som betyr at boka har tilfredsstilt kravene til Innkjøpsordningen:

  • Kvalitet: Herunder formidlingskvaliteter, språklige- og håndverksmessige kvaliteter, hvorvidt utgivelsen kan leses som et helhetlig verk og om det har det vært underlagt et tilstrekkelig redaksjonelt arbeid.

  • Relevans: Under relevans vurderes blant annet verdien utgivelsen vil kunne ha i offentligheten gjennom utlån i folkebiblioteket, om den bidrar til samfunnsdebatt, tilfører kunnskap og/eller stimulerer til faglig interesse og refleksjon.

  • Originalitet: Her vurderes blant annet om utgivelsen tilbyr nyskapning i tankeinnhold eller litterær form, eller behandler temaer som i liten grad er tatt opp i bokform tidligere

Selv om det hadde vært veldig stas å få boken innkjøpt, velger jeg å fokusere på at en gruppe dyktige mennesker med litteratur som fagfelt har vurdert boka mi som god nok for å kjøpes inn - og det er en liten seier i seg selv!